Historie

Het dorp Wijhe en omgeving was in de 19de eeuw voornamelijk aangewezen op agrarische activiteiten en kleine huisnijverheid. Met de opkomst van de industrie veranderde dit. Er ontstond langzamerhand een nieuwe burgerlijke elite. Dat zorgde voor veranderingen in het sociaal-culturele leven. Nadat enkele inwoners van Wijhe al een paar keer bij elkaar waren geweest voor de vorming van een muziekgezelschap, vond op 21 juli 1883 de feitelijke oprichting plaats van een fanfarecorps. De oprichters waren hoofdzakelijk afkomstig uit de gegoede burgerij. De achttien oprichters en de ingezetenen van Wijhe brachten een startkapitaal voor het corps bijeen. De bedragen varieerden van f 25,‒, geschonken door E. Brascamp, tot f 2,50 van de heer Van Ommen.
De fanfare kreeg al spoedig het karakter van een besloten sociëteit. Voor de Wijhenaren die niet tot de kring van de middenstanders behoorden, was het een onmogelijke zaak lid te worden van het corps. De eerste twee jaar van het bestaan bleef het een onderonsje van een groepje leden onder leiding van de eerste dirigent, de heer T. Wagner. Het zat de vereniging echter niet mee. Al in het eerste jaar vertrokken om onduidelijke redenen vijf oprichters, onder wie de grootste geldschieter Brascamp.
Dorpsfanfare
Algauw bleek dat er te weinig jeugd was die in de voetsporen van de ouderen wilde treden. De bestuursleden werden gedwongen ook leden van buiten hun eigen kring toe te laten. Dit heeft de vereniging geen windeieren gelegd. In de loop van haar bestaan is ze uitgegroeid tot een onmisbare culturele component bij de meest uiteenlopende festiviteiten en jubilea. Het 25-jarig jubileum in 1908 is uitbundig gevierd. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana in 1909 gaf de vereniging een muziekuitvoering en aansluitend een optocht door het dorp. De fanfare, die op 19 oktober 1926 veranderde in een harmonie, verleende aan bijna elk feest haar medewerking. De meest in het oog springende optredens vonden plaats op de Koninginnefeesten, eerst op 31 augustus, later op 30 april. Concerten gaf de vereniging in de buurtdorpen en in de buurschappen.

Muzikale prestaties
Op een concours kon men zijn muzikale krachten meten met tal van andere verenigingen uit het land. In het “Critisch verslag van het groot nationaal federatief concours” te Heerde op 25 augustus 1920 valt over de Wijhese harmonie te lezen dat “er sprake is van een mooie inzet, met volle pittige klank, zuivere stemming en goed tempo; bassen uitmuntend. Zy moeten zich echter hoeden voor ‘kraken’ en in het krachtigste ff moet de toon rond en vol blijven”. Dit lovende verslag ging zo nog even door en het zal niemand verbazen dat dit resulteerde in een eerste prijs met 25 punten. De concoursresultaten waren in de loop der jaren wisselend. Een hoogtepunt beleefde de vereniging in 1999, toen men behalve een eerste prijs ook nog de promotie naar een hogere afdeling afdwong.